Poskytujeme tyto služby :

Výuku a výcvik v rámci skupin řidičského oprávnění viz níže, profesní školení řidičů s partnerskou autoškolou, školení referentských řidičů a řešení bodové tísně – školení bezpečné jízdy s odpočtem bodů s partnerskou autoškolou, navrácení ŘO po zákazu činnosti či vybodování.

 

AM jsou zařazeny

opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h (bez ohledu na objem válců a výkon motoru).

 

A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem

výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru

nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

 

A2 jsou zařazeny

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

 

A jsou zařazeny

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

 

B jsou zařazena

motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž

největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg, (čili nyní pro soupravu vozidla do 3500 kg a přípojného vozidla do 750 kg tvořící soupravu nad 3500 kg bude nutná doplňková zkouška)

 

B s rozšířeným oprávněním (v ŘP kód 96)

 

B+E jsou zařazena

B+E (označována také BE)

 

C jsou zařazeny

opravňuje k řízení motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

C+E

D autobus

 

Minimální věk: 18 let
Požadavek: řidičské oprávnění sk. B
Vozidlo: automobil pro přepravu osob nebo nákladu s max. přípustnou hmotností 3500 kg a přívěs s vyšší hmotností než 750 kg, jízdní souprava složená z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

Profesní školení řidičů

a to jak získání profesní způsobilosti, tak školení 35 hodin nebo každoroční 7 hodinové školení pro jednotlivce i skupiny.

Profesní školení

 

Referentské školení

Školení můžete absolvovat v učebně autoškoly či přímo v sídle společnosti.

 

Školení bezpečné jízdy s odpočtem bodů s partnerskou autoškolou

Pokud jste se dostali do bodové tísně, nemáte více jak 10 bodů a nedostali jste že dopravní přestupek více jak 6 bodů, zajistíme Vám absolvování školení bezpečné jízdy s odpočtem 3 bodů.

 

Navrácení ŘO po zákazu činnosti či vybodování

Pokud Vám byl vysloven zákaz činnosti, či jste se vybodovali a k navrácení ŘO musíte absolvovat přezkoušení, připravíme Vás na tuto zkoušku a budeme se snažit Vás upozornit na špatné návyky, pro které by jste neměli šanci přezkoušení zvládnout a seznámit s platnými právními předpisy.

 

Ceník k nahlédnutí v učebně autoškoly.


Přeskočit na obsah

  • Úvod
  • Služby
  • Učebna
  • Autopark
  • Formuláře
  • Odkazy
  • Info
  • Kontakt
  • O nás